Ασύρτικο, Μονεμβάσια, Ασπρούδι, Κυδωνίτσα. Αρώματα τροπικών και μεσογειακών φρούτων, ισορροπημένο με πλούσιο σώμα και μακρά επίγευση.